Synergi-møte 2023

Vi er godt i gang med våre samlinger for kristne ledere i Kristiansund og omegn. Disse organisasjonene er representert i 2023:

 • Misjonskirka Kristiansund
 • Kristiansund Indremisjon
 • Misjonssalen Kristiansund (NLM)
 • Frelsesarmeen – Kristiansund korps
 • Kristiansund menighet (Den norske kirke)
 • Nordlandet menighet (Den norske kirke)
 • Frei menighet (Den norske kirke)
 • Betania pinsemenighet
 • Baptistkirken Kristiansund
 • St. Eystein menighet (Den katolske kirke)
 • The Convent
 • Kingdom Builders
 • Søndagsskolen – Nordmøre krets

Samlingene skjer vanligvis på den første onsdagen i måneden, hos en av organisasjonene, som inviterer til lunsj, andakt, samtale og bønn.

I 2023 jobber vi mot et kontinuerlig samarbeid for å synliggjøre det kristne arbeid i Kristiansund sentrum, ved å ha et felles telt på gågata.

I tillegg planlegger vi Kristiansund kirkefestivalen for 2024, et nytt tiltak som vi håper kan sette i gang en åndelig oppvåkning i byen.

Andre prosjekter for 2023 er:

 • Felles strategi for Campus Kristiansund
 • Folkefest i Folkeparken
 • Felles kor/lovsangsteam
 • Felles ungdomsarbeid
 • Felles plan for utrustning av fremtidige frivillige ledere

Vær med å be for arbeidet i Kristiansund. Vi er overbeviste om at Gud er i ferd med å gjøre noe stort på Nordmøre og ønsker å bli ledet av ham.

Ønsker du å støtte vårt arbeid økonomisk? Trykk på Støtt oss over i menyen. Gavene vi mottar går i sin helhet til arbeidet.