top of page

prosjekter

Våre prosjekter støtter ulike menigheter og kristne organisasjoner som vil gjøre en forskjell i sine omgivelser gjennom et sunt samarbeid. Vi setter fokus på å synliggjøre det lokale arbeidet ved å jobbe tett sammen med ledere som vil vise frem Guds nåde og sannhet.

Himla høyt!

Himla høyt! er en klatrecamp for barn som går i 5. til 7. klasse. Sommerleiren arrangeres i juni hvert år på Valsøya Høy og Lavt klatrepark.

Truck Bed Guitar Session
Frivillig arbeid

Vi er klare over at å være frivillige er en av de beste måtene vi kan bli med å forandre samfunnet vi lever i på.

Gjennom frivillig innsats kan store ting skje, og i tillegg får vi en fantastisk mulighet til å vise frem verdiene vi står for og ikke minst, Guds kjærlighet.

SuperLørdag

SuperLørdag er en barne- og familiefestival som arrangeres annethvert år i Kristiansund.
Festivalen har et variert program som består av bla.a. musikk, dans, idrettsrelaterte aktiviteter, kunstverksted og underholdningsshow.

Arrangementet er gratis og aktivitetene fremmer sosial interaksjon, respekt for andre og kulturell integrasjon.

Himla-Høyt.jpg
Connect

Connect er en samling av unge kristne som hører til forskjellige menigheter og organisasjoner, men har et felles ønske om å ha fellesskap på tvers av bakgrunn.

SNART
bottom of page