top of page

HIMLA HØYT!

OM ARRANGEMENTET

Himla høyt! er et samarbeidsprosjekt mellom forskjellige kristne organisasjoner i Kristiansund og omegn som vil skape liv på Nordmøre. Arrangementet koordineres av SINERGIA, en paraplyorganisasjon som fremmer sosial interaksjon, respekt for andre og kulturell integrasjon. Himla høyt! er en klatrecamp som er åpent for alle, uansett tro og bakgrunn. Alle barn skal ha muligheter til å delta, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

HIMLA HØYT 2019

Første sommerferiedag – og rett i action! 31 barn og syv voksne troppet opp på Valsøya camping, Høyt & lavt. Det lå både spenning, forventning, og en viss forsiktig avmålthet i lufta. Det tok ikke mange minutter med bli-kjentleker, sporløp og grilling før stemningen var alt annet enn avmålt! Med et tettpakket program og en positiv innstilling fra alle, ble det knyttet nye vennskap om kapp med teltbarduner og badehåndklær.

Første dag ble brukt til leirslagning, og ulike aktiviteter på campingplassen. Etter en del knottbitt og flygning mellom teltene, fikk alle seg noen timer søvn før bålet og frokosten innledet neste dag. Vi inntok klatreparken, og plutselig var det svevende, hvinende og klatrende mennesker Himla høyt - og i alle retninger! Flott å oppleve et godt samarbeid og oppmuntrende kommentarer mellom barna. Alle fikk utfordret seg selv og testet egne grenser! Innimellom diverse aktiviteter hadde vi tre korte samlinger med sang og “ord for dagen”.

Det var Sinergia som stod som arrangør av leiren. Den norske kirke, Misjonssambandet og Misjonskirken bidro med økonomiske ressurser og ledere. Veldig kjekt å gjøre noe sammen!

Et viktig fokus for campen var at alle skulle føle seg velkomne, inkludert og sett. Campen ble raskt fulltegnet og vi håper at du som ble stående på venteliste i år - får sjansen til å delta neste år igjen! Dette har vi lyst å gjenta!

En stor takk til alle som deltok på campen – og til positive og støttende voksne som ble igjen hjemme! Takk til Valsøya camping – Høyt & lavt, Kulturkontoret, Atlanten idrettspark, Nettbuss og de ulike menighetene som gjorde dette mulig!

bottom of page