Betingelser for gaver

1. Innledning

Denne siden inneholder formelle salgsbetingelser for gaver gitt til SINERGIA. Ved å gi en gave til SINERGIA gir du oss også anledning til å sende deg informasjon på e-post. Disse nyhetsbrevene kan senere enkelt avbestilles om du ikke lenger ønsker å motta disse. 

En gave gitt til SINERGIA, anses endelig avgitt som gave, og kan ikke kreves tilbake. Gaven gis i tillit til at vi som organisasjon er tilliten verdig. Gaven disponeres og forvaltes slik det etter styrets oppfatning er riktig.

2. Foretak- og kontaktinformasjon

Navn: SINERGIA
Postadresse: Rabben 12A, 6522, Frei – Norge
E-post: post@sinergia.no
Telefonnummer: (+47) 40185818
Organisasjonsnummer: 919552905

3. Enkelte gaver

Betaling:
Betaling med Vipps blir trukket fra din konto umiddelbart.

Angrerett:
Det er ikke angrerett på gaver gitt via www.sinergia.no

4. Fastgivertjeneste

Inngåelse av avtale:
Avtalt beløp blir fakturert månedlig via Vipps. Du kan velge trekkdato 1, 10, 15 eller 20. Det er ingen bindingstid knyttet til avtalen.
Ved inngåelse av avtale via Vipps trekkes første beløp ved avtaleinngåelsen

Endring av avtale:
Avtalt beløp kan når som helst endres. Det kan endres via Vipps-appen.
Ved inngåelse av avtalen kan en krysse av for at beløpet automatisk skal øke med 3% hvert år. Den avtalte økningen vil skje i februar.

​Avslutning av avtale:
Fastgiveravtale løper til den blir sagt opp. Den kan sies opp via Vipps-appen.

5. Personopplysninger

SINERGIA behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Fast givertjeneste via Vipps faste betalinger blir behandlet av Vipps i henhold til deres regelverk