Vår historie

Hva er det Gud vil gjøre i Norge? Hva er det han vil gjøre i ditt nabolag? Spørsmål som disse samlet en gruppe kristne i september 2017. Sammen kom vi til dette svaret: Gud vil bruke hele sitt folk til å nå hele landet, med hele evangeliet. Dette var starten på SINERGIA.

Vår visjon

Hva om ulike menigheter i Norge forpliktet seg til å stå sammen for å gi hvert menneske muligheten til å oppleve evangeliet? Ville dette endre din by? Ville dette endre din menighet? Vi er overbevist om at det er veien å gå for å gjøre Gud kjent i dag.

Vår tilnærming

Vi generer dialog og skaper møtesteder hvor ledere kan samles for å be, lære, utvikle strategier og handle i enighet for utføre misjonsbefalingen i lokalsamfunnet, byen og regionen.